di. jul 23rd, 2024
reintegratie

Een te hoge werkdruk op de werkvloer kan leiden tot een desastreuze werkcultuur die een negatieve impact achterlaat op de kwaliteit en gezondheid van het team. Wanneer werknemers worden opgestapeld met meer werk dan ze aankunnen, dan heb je een zekere manier in handen om een ongelukkig en onproductief team voort te brengen. Het is daarom van belang om het totaalpakket aan taken te balanceren met de kunde en het vermogen van elke werknemer. In dit artikel geven we enkele tips die kunnen bijdragen om een werkstrategie te creëren die productiviteit en voldoening waarborgen.  

Maak een doordacht plan 

Bij de werkdruk verlagen is het belangrijk om een plan te maken van al het werk dat uitgevoerd moet worden en aangeeft hoe lang het kan duren voordat de taken voltooid zijn. Hierbij is het belangrijk dat de taken worden afgestemd op de workload van iedere werknemer en is afgestemd op de geplande vergaderingen, het regelmatige e-mailcontact, teamdiscussies en andere gerelateerde verantwoordelijkheden die de werklast verhogen.

Maak een goede inschatting van wat een te hoge werkdruk precies inhoudt. Ga in gesprek met je team en bespreek de mogelijke problemen en klachten die ze ervaren bij de huidige opstelling. Het is essentieel om hier uitgebreid aandacht aan te besteden, aangezien een te zware workload een burn-out bij werknemers kan veroorzaken. Hierdoor wordt de prestatie-efficiëntie negatief beïnvloed en kan het risico op tijdelijke arbeidsongeschiktheid toenemen. Sommige overwerkte werknemers komen vanwege een te hoge werkdruk zelfs in een re-integratie 3e spoor terecht, waarbij het benodigd is om aan de hand van een persoonlijke benadering en ondersteuning van deskundige adviseurs te werken aan re-integratie op de werkvloer. Dit wil je natuurlijk het liefst voorkomen!  

Houd veranderingen in de gaten 

Hoewel een planningsmatige aanpak enorm kan helpen om een gebalanceerde werkhouding te realiseren, kun je niet altijd verwachten dat gebeurtenissen zich precies ontvouwen zoals je aanvankelijk dacht. Zorg er daarom voor dat je als leidinggevende altijd op de hoogte bent van veranderingen van de taken en eventuele persoonlijke situaties van werknemers die van invloed zijn op de productiviteit. Wanneer je proactief aan de slag gaat met het identificeren van veranderingen op de werkvloer en de juiste voorzorgsmaatregelen neemt, dan kun je negatieve effecten van een te hoge werkdruk aanzienlijk verminderen. 

Blijf bij je team

Bij het creëren van een gebalanceerde werkvloer, onthoud dat je consistent beschikbaar bent voor het team en niet wegloopt van het probleem. Hierbij is het belangrijk dat je blijft communiceren en ondersteuning weet te bieden daar waar nodig is. Op deze manier kan je beter achterhalen waar de te hoge werkdruk precies vandaan komt en kan je samen werken aan een oplossing.

Door admin