vr. apr 12th, 2024
trends in recruitment

Het zal je niet ontgaan zijn dat er een enorm personeelstekort is op de huidige arbeidsmarkt. In een grote diversiteit aan sectoren staan bedrijven te springen om geschikte medewerkers. Dit tekort zorgt niet alleen voor een belemmering van de (individuele) economische groei maar ook voor een verandering in werkwijze met betrekking tot recruitment. Een beweging die duidelijk zichtbaar wordt als we de huidige trends in recruitment nader bekijken.

CV niet meer als belangrijkste selectie instrument

Jarenlang werd het CV gezien als belangrijkste selectie instrument. Als we naar de huidige recruitment trends kijken, zien we dat steeds meer bedrijven het aandurven om van deze ingebakken gewoonte af te stappen. Veel organisaties zijn immers tot inzicht gekomen dat het niet het talent is wat ontbreekt maar het juist de unieke, nieuwe, zeldzame vaardigheden zijn die de onderscheidende waarden van een organisatie vormen. Deze skills zijn niet of nauwelijks uit een CV op te maken. Dit is de reden dat er zelfs organisaties zijn die geen CV meer vragen maar de intentie hebben om andere manieren toe te passen om geschikte kandidaten te selecteren. Dit daagt zowel de werkgevers als de werknemers uit om te zoeken naar manieren hoe zij skills beter inzichtelijk, onderscheidend en meetbaar kunnen maken. Hetzelfde is van toepassing op factoren als waarden, drijfveren en motivatie. 

Automation in recruitment

Automation in recruitment is dé trend van dit moment, zeker gezien de groeiende mogelijkheden in het gebruik van data en AI. Hierdoor kan een selectieproces op een zeer efficiënte manier worden ingezet, alleen al door het wegnemen van handmatige processen. Data kan in de toekomst een grote rol spelen bij het voorspellen van de competenties van kandidaten. Daarnaast kan automation in recruitment zeer praktisch zijn bij het organiseren van het gebruik van onder andere video conferencing tools, planning tools en programmatic advertising. Dit neemt niet weg dat recruitment nog altijd wel mensenwerk is en dat de recruitment afdeling (zeker in deze tijd) een onmisbare schakel is binnen een bedrijf. Het is dus een prima keuze om zoveel mogelijk te automatiseren, zonder hier afhankelijk van te worden.

Toenemend belang van employer branding 

Een andere duidelijke recruitment trend van dit moment is employer branding. Er is immers een duidelijke verandering van het speelveld gaande op de arbeidsmarkt. In het verleden moest een kandidaat zich bij de werkgever “kwalificeren” om in aanmerking te komen voor een gewenste functie. Tegenwoordig (met het oog op het personeelstekort) is de omgekeerde situatie het geval. De werkgever moet laten zien waarom de organisatie de beste werkgever voor een kandidaat is. Deze persoon heeft immers meerdere keuzemogelijkheden. Het wordt voor werkgevers dus steeds meer van belang om zich te profileren met factoren als secundaire arbeidsvoorwaarden, duurzaamheid, goed werkgeverschap en maatschappelijke betrokkenheid.

Diversiteit in de personeelsbezetting

Tot slot past de toenemende wens voor meer diversiteit in de personeelsbezetting zeker in dit rijtje. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten namelijk de denkkracht van organisaties. Om in deze behoefte aan diversiteit te voorzien wordt er steeds meer over de grens gekeken. International recruitment (waarin Oryx recruitment zich sterk in profileert) voorziet in een interculturele samenwerking waar tegenwoordig een sterke behoefte aan is. Dit benadrukt het feit dat modern recruitment geen grenzen meer kent en juist dat is wellicht wel de belangrijkste trend op dit gebied.

Door admin