wo. mei 22nd, 2024
verzuimpreventie

Ziekte op het werk; het is een vervelende situatie voor zowel de werknemer als de werkgever. In 60% van de gevallen is de ziekte werk-gerelateerd. Een oplossing om dit ziekteverzuim te verminderen moet daarom ook op de werkvloer te vinden zijn. Met goed verzuimmanagement zorg je ervoor dat het ziekteverzuim wordt teruggedrongen en dat werknemers met plezier en ontspanning aan het werk gaan. De focus hierbij ligt op verzuimpreventie.

Wat is verzuimmanagement?

Verzuimmanagement is een breed begrip waarbij het draait over het bijhouden en beheren van ziekmeldingen binnen de organisatie. Dit kan gaan om werknemers die een been hebben gebroken, tot werknemers die zich ziek hebben gemeld om verscheidene redenen in de privésfeer of op het werk. Ziekmeldingen waarvan de oorzaak ligt binnen de privésfeer zijn door de werknemer niet te voorkomen, maar ziekmeldingen waarvan de oorzaak ligt op het werk wel. En dat is wat we verzuimpreventie noemen; het voorkomen van afwezigheid door (werk-gerelateerde) ziekte.

Bedrijven leggen de focus vaak bij de werknemers die zich al ziekgemeld hebben. Als werkgever is het echter belangrijk om een ziekmelding juist te voorkomen. Zo bespaar je geld, maar zorg je ook voor een optimale werksfeer op de werkvloer. In het geval van verzuimpreventie geldt dus zeker ‘voorkomen is beter dan genezen’.

Tips voor verzuimmanagement gericht op verzuimpreventie:

Als ondernemer is het belangrijk dat je goed naar je werknemers blijft kijken en luisteren. Zo kan je de eerste signalen opvangen en snel acteren op een veranderende situatie. Zo kan een werknemer onrustig zijn, kortaf reageren, of juist overdreven energiek zijn. Ga, bij het herkennen van de eerste signalen, ook daadwerkelijk met je medewerker in gesprek en probeer dan achterliggende oorzaken op te sporen. Liggen deze oorzaken in de privésfeer, dan is er als werkgever vaak weinig invloed op uit te oefenen. Maar liggen deze oorzaken in de werksfeer, dan is het des te belangrijker om als werkgever het gesprek aan te gaan met je werknemer.

Het is belangrijk om alle informatie over het verzuim op één lokale plek te verzamelen. Hierdoor krijg je inzicht en kan je eenvoudig de juiste maatregelen opstellen en implementeren. Zo kan je met een goed systeem bijvoorbeeld het verzuimpercentage per afdeling of per locatie bepalen en kan je inschatten welke werknemers een risico lopen op langdurig verzuim. Al deze gegeven vormen een goede onderbouwing om het beleid, gericht op verzuimpreventie, vorm te geven en aan te laten sluiten bij je eigen onderneming.

Een laatste, maar niet minder belangrijke tip, is het opzetten van een RI&E. Deze risico-inventarisatie en – evaluatie geeft je handvatten om gericht actie te kunnen ondernemen. Je zorgt op deze manier dat risico’s snel in kaart worden gebracht en dat je de sociale veiligheid naar een hoger kader kan brengen. Hoewel een RI&E verplicht is, zijn er veel bedrijven die niet aan deze plicht voldoen. Zorg er dus voor dat jouw organisatie deze verplichting wel nakomt.

Verzuimpreventie; zorg dat dit één van de pijlers van je onderneming wordt. Met bovenstaande tips heb je een goed startpunt om je verzuimpreventie op te starten en binnen je organisatie een goed en sociaal veilig werkklimaat te organiseren.

Door admin