do. mei 23rd, 2024
ziekteverzuim voorkomen

Ziekteverzuim binnen je bedrijf wil je natuurlijk het liefst voorkomen. Maar je hebt het niet altijd in de hand. Werknemers sporten in hun vrije tijd, waardoor ze blessures oplopen of ze breken een been tijdens een skivakantie. Heel vervelend allemaal, maar op dit soort dingen heb je als werkgever weinig invloed. Heb je overigens wel goed in beeld wat de redenen zijn van het ziekteverzuim binnen je bedrijf? Er is namelijk een grote kans dat bij ruim de helft van het verzuim, voor jou als werkgever een taak is weggelegd op het gebied van verzuimpreventie. Maar daarbij is het wel belangrijk om goed in beeld te hebben wat er speelt op de werkvloer.

Veel voorkomende redenen voor werk-gerelateerd ziekteverzuim

Als je bedrijf groeit, neemt automatisch ook de werkdruk toe. In een tijd van een krappe arbeidsmarkt is het soms lastig om goed personeel te vinden die de hoeveelheid werk die er is, op kan vangen. En dus vraag je soms meer van je huidige personeel dan verantwoord is. Het gevolg is dat er bijvoorbeeld meer overgewerkt moet worden. Je werknemers raken hierdoor eerder vermoeid, kunnen zich minder concentreren en dat kan weer klachten veroorzaken. Ook als de werknemer niet tevreden is met de werkomstandigheden, of het werk zelf, kan dat reden zijn voor verzuim. Zeker als de werknemer zich niet uitspreekt of zich niet gehoord voelt. Heb je een bedrijf waar veel repeterende handelingen gedaan moeten worden, dan kan dat ook een verhoogde kans op ziekteverzuim geven. Mensen kunnen hierdoor bijvoorbeeld last van hun rug of gewrichten krijgen. Met verzuimpreventie kun je dit soort situaties vaak in een vroeg stadium al signaleren en daarbij maatregelen nemen.

Hoe voorkom je ziekteverzuim binnen je bedrijf

De mens moet natuurlijk voorop staan in je bedrijf. Maak duidelijk aan je werknemers dat de deur altijd openstaat voor vragen en het bespreken van de dingen waar ze in hun werk tegenaan lopen. Stel in het kader van verzuimpreventie een protocol op waarbij de direct leidinggevenden ook duidelijk de opdracht krijgen te letten op signalen en daar ook zeker iets mee te doen. Dat kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van relatief kleine aanpassingen. Zoals een ergonomische bureaustoel voor een betere zithouding of het inhuren van een tijdelijke arbeidskracht om de werkdruk te verlichten. Of misschien is overplaatsing naar een andere afdeling gewenst, als de oorzaak bij een stroeve samenwerking met naaste collega’s of de leidinggevende ligt.

Observeer en registreer het ziekteverzuim

Niet altijd is het direct duidelijk wat de oorzaak van het hoge ziekteverzuim binnen je bedrijf is. Optimale verzuimpreventie bereik je dan ook door goed te registreren. Hoe vaak en hoe lang zijn de werknemers van een bepaalde afdeling gemiddeld afwezig? Gaat het om meerdere mensen of is het vaak dezelfde persoon? Door dit goed in beeld te krijgen, kun je werken aan een efficiënte verzuimpreventie. Je voorkomt hiermee niet alleen dat je medewerkers onnodig lang ziek zijn of ontevreden naar hun werk komen. Je bespaart met verzuimpreventie ook nog op je bedrijfskosten. Een zieke werknemer moet tenslotte doorbetaald worden. En als je een ziekmelding met de juiste verzuimpreventie kunt voorkomen, heeft iedereen daar voordeel van.

Door admin