do. mei 23rd, 2024
Prijselasticiteit

Voor ondernemers is de huidige inflatie een behoorlijke uitdaging. Met inflatiecijfers die inmiddels al boven de 10 procent liggen, dienen zich direct een paar pijnlijke vragen aan, die de meeste ondernemers zich niet willen stellen. Wanneer ga je je prijs verhogen, bijvoorbeeld, en hoe moet je een prijsverhoging aankondigen? Waarom prijsstijging bij inflatie? Waarom kun je de verkoopprijs niet zomaar verhogen? Wat zijn de gevolgen van inflatie voor je winstmodel, en wat doet prijsverhoging voor de winst? Allemaal terechte vragen, waar je, je gezien de huidige economische ontwikkelingen op zult moeten voorbereiden.

Waarom prijsstijging

Laten we beginnen met het waarom. In de kern is de economische theorie achter inflatie vrij simpel. Met een inflatiecijfer van 10 procent betekent het eigenlijk dat je 10 procent minder kunt kopen dan een jaar geleden (de cijfers baseren zich doorgaans op een vergelijking tussen de maanden van het jaar, bijvoorbeeld februari 2021, met februari 2022). Door de prijzen van bepaalde producten te vergelijken, komen economen dan tot dit cijfer.

prijs verhogen als ondernemer

Waarom prijsstijging: de oorzaak van inflatie

De oorzaak van inflatie is iets lastiger. Vaak zijn er allerlei verschillende factoren aan het werk. De afgelopen maanden hebben onder andere de oorlog in Oekraïne en de heropening van de Westerse economieën na COVID voor een toegenomen vraag (en krapte) gezorgd bij bepaalde producten. Denk hierbij aan olie, gas, maar ook graan, hout en andere bouwmaterialen. Leveranciers berekenen deze krapte door in hun prijs, en dat raakt weer ondernemers.

Wat doet prijsverhoging voor de winst

Als jij meer moet betalen voor elektriciteit en benzine, ga je dat voelen in de totale kosten. Je winstmarge wordt hierdoor dus kleiner. Dit hoeft niet direct een ramp te zijn, maar veel ondernemers zijn wel geneigd hun prijs vervolgens te verhogen. Zo hopen ze de verloren winst alsnog terug te krijgen. Dat is een logische stap. Maar ook een gevaarlijke. Wat zijn de gevolgen van inflatie voor je bedrijf en de verkoop van je product? Dat hangt onder andere van de elasticiteit van de prijs af.

Hoe kondig je een prijsstijging aan

Prijselasticiteit

Prijselasticiteit is iets dat veel mensen al op de Middelbare School leren. Het is een basisprincipe van de economie. Het betekent in de kern hoeveel de vraag naar een bepaald product reageert op een prijsstijging van datzelfde product. In concrete termen: jij verkoopt elke week 100 auto’s. Dan besluit je op een dag het volgende: je prijs verhogen met 40 procent. Vervolgens verkoop je de week erna maar 10 auto’s. De vraag is hier dus elastisch. Hij reageert sterk op een prijsverhoging aankondigen. Bij sommige producten (vaak basisproducten) is de vraag minder elastisch. We hebben die producten (denk aan olie of gas) toch nodig, dus we zullen er uiteindelijk ook meer voor betalen.

Prijs verhogen als ondernemer

Je moet dus goed kijken naar de prijselasticiteit alvorens een prijsverandering door te voeren. Wil je, je prijs verhogen? Een snelle prijsverhoging aankondigen? De mate waarin dat kan (zonder minder te verkopen) hangt af van het soort product dat je aanbiedt. Consumenten moeten bereid zijn om de nieuwe prijs voor je product te blijven betalen. Wie zich de vraag stelt ‘’waarom kun je de verkoopprijs niet zomaar verhogen?’’, moet hier dus zijn antwoord zoeken. Je kunt je product wel een stuk duurder maken, maar misschien zoekt de consument dan wel een alternatief. Zo snijd je jezelf alsnog in de vingers.

Prijselasticiteit

Hoe kondig je een prijsstijging aan

Dit betekent natuurlijk niet dat je nooit een prijsstijging door kunt voeren. Het is alleen wel belangrijk om goed te kijken naar je product en naar de doelgroep waaraan je het verkoopt. De prijs verhogen als ondernemer is best mogelijk, maar dan moet je doelgroep het kunnen betalen. Verkoop jij vooral aan studenten, kun je, je dus afvragen of zij een prijsverhoging zullen accepteren. Maar richt jij je vooral op mensen die al meer vermogen hebben opgebouwd, dan is je prijs verhogen best een optie. Ook in dit laatste geval moet je, je deze vraag wel blijven stellen: hoe kondig je een prijsstijging aan?

Je prijs verhogen met beleid

De truc is de reden voor de prijsstijging inzichtelijk te maken voor de consument. Een prijsverhoging aankondigen begint dus bij goede communicatie. Bedenk op welke manieren je doorgaans met je doelgroep communiceert. Misschien via reclames of misschien via social media. Probeer in ieder geval te bedenken hoe je ze goed kunt bereiken, en hoe je de prijsstijging kunt verklaren. Verhoog je prijs ook nooit in één keer. Doe dit altijd in stapjes, en kijk hoe de consument reageert. Een prijsstijging van 20 procent in één week, voelt sterker dan een stijging van 5 procent per week voor een periode van een maand. De prijs verhogen als ondernemer kan dus, maar dient te gebeuren met beleid.

De prijsverhoging berekenen van je product of dienst

Houd ook altijd de redelijke prijsstijging in het hoog. Dat is de stijging die jij redelijkerwijs kunt berekenen, omdat je zelf ook meer betaalt voor bijvoorbeeld gas en elektriciteit. Bepaal dus specifiek welke onderdelen van het productieproces voor jou duurder zijn geworden. Dat kan zitten in toegenomen loonkosten, maar ook in de prijzen van gas, water, licht of transport. Containers zijn bijvoorbeeld een stuk duurder geworden het afgelopen jaar. Als jij goederen importeert uit China zal je die prijsstijging gevoeld hebben. Probeer een scherp beeld te krijgen van hoe deze stijgingen precies invloed hebben gehad op jouw productieproces. Vervolgens kun je kijken in hoeverre deze stijgingen doorberekend kunnen worden in je eindproduct.

Waarom prijsstijging

Tot slot

Je prijs verhogen als ondernemer gaat dus niet altijd van een leien dakje. Je moet de consument goed in het oog houden en gerichte vragen stellen. Wat doet prijsverhoging voor de winst? Wat is de prijselasticiteit van mijn product? Hoe kondig je een prijsstijging aan? Hoe kun je de prijsverhoging berekenen van je product of dienst? Gewapend met antwoorden op deze vragen, heb je een beter beeld van de precieze invloed van inflatie op jouw product, en de mate waarin je de prijsstijgingen kunt doorberekenen. Een prijsverhoging aankondigen doe je vervolgens met beleid, en je prijs verhogen doe je met oog voor de consument. Op die manier kun je zowel je winst waarborgen als je klantenbestand tevreden houden.

Door admin