do. mei 23rd, 2024
nieuwe-vorm-van-lenen

Op de zakelijke kredietmarkt is de afgelopen periode een significante verschuiving te merken die veel weg heeft van alternatieve methoden om in aanmerking te komen voor een krediet. Lang hebben “Traditionele Banken” de nadruk steeds gelegd op langer lopende leningen, terwijl de alternatieve kredietverstrekkers zich meer concentreren op kortlopende leningen. Het Middel en Klein bedrijf kan veel profijt hebben aan deze alternatieve vorm van krediet verstrekken.

Nieuwe marktpartijen

In een artikel die door de FD.nl gepubliceerd is, is te lezen dat er vooral een enorme groei te merken is bij de nieuwe marktpartijen voor wat verstrekken van kredieten betreft. Echter, is er door de coronacrisis een stilstand ontstaan op de markt. Om een aanzet te geven deze markt weer aan de praat te krijgen worden deze “non-bancaire” kredietverstrekkers, evenals de “normale banken”, in de gelegenheid gesteld om in aanmerking te komen voor de garantieleningen van de overheid.

Onduidelijke risico’s

Het aanvragen van een krediet is in het nieuwe systeem compleet geautomatiseerd. Dit brengt met zich mee dat bedrijven veel minder stukken moeten overleggen. In bepaalde gevallen is zelfs alleen de recente bankafschriften van de 6 maanden genoeg om een kredietaanvraag af te ronden. Het grootste voordeel is dat bedrijven in een heel korte tijd kunnen beschikken over hun geld. Aan de andere kant heb je het nadeel dat doordat de analyse van zo een lening niet breedvoerig gemeten wordt, het risico die de kredietverstrekker loopt onduidelijk is. In het verlengde hiervan nemen de kredietverstrekkers dit aspect in acht door de rentevoet en boetes hoger op te schroeven dan bij een normale lening. Het komt erop neer dat de niet uitgebreide analyses in combinatie met de onzekerheid die de corona crisis met zich meebrengt, moordend is voor deze nieuwe vorm van kredietlening. Een middenweg voor dit probleem kan gezien worden in de toegang die geboden wordt tot de garantieregeling van de overheid.

Garantie regeling

Een zakelijke lening aanvragen is heel erg belangrijk voor bedrijven. Maar een zakelijke lening staat ook in nauw verband met de garantie regeling van de overheid. Zo’n garantie regeling houdt in dat de overheid voor 67.5% van de lening garant staat. Door deze regeling zijn kredietverstrekkers verzekerd van een groot deel van kredieten die ze hebben verstrekt. Kredieten die verstrekt worden via crowdfunding of peer-to-peer lenen vallen buiten deze garantieregeling van de overheid. De regeling geld uitsluitend voor direct lenders. Onder direct lenders wordt verstaan de kredietverstrekkers die geld uitlenen vanaf de eigen balans.

Vergelijken

Indien je in een situatie verkeerd waar een lening op dit moment een noodzaak is, is het belangrijk om de verschillende aanbiedingen netjes naast elkaar te leggen. Bij Leningen.nl kun je dat op een eenvoudige manier doen.  Je kunt eenvoudig leningen vergelijken bij Leningen.nl

Door admin