wo. mei 22nd, 2024
accountant

Een van de allereerste zaken die je moet regelen als je voor jezelf gaat beginnen is er voor te zorgen dat je een goede boekhouder hebt. Hij of zij is namelijk de sleutel tot overzicht in de cijfers en duidelijkheid over waar jouw bedrijf staat. Niet voor niets dat dit dus erg belangrijk is om te regelen. Tegenwoordig kun je overal de juiste kantoren hiervoor vinden, of je nu op zoek gaat naar accountants Maastricht of naar een accountant Heerlen. Daarnaast heeft tegenwoordig bijna elk account kantoor wel een juridisch adviseur in dienst, waardoor je bij eventuele problemen of onduidelijkheden op dit gebied, direct door hetzelfde team kan worden bijgestaan.

Samen de boekhouding op zetten

De accountant is bij uitstek de deskundige die je moet inschakelen om samen met de administratie in te richten. Niet alleen is die administratie wettelijk verplicht, maar levert daarnaast, mist goed ingericht, een schat aan informatie op over de onderneming. Hierdoor kun je niet alleen een betere planning maken voor de toekomst, maar ook beter de risico’s inschatten bij eventuele aanpassingen zoals een uitbreiding of overname.

De jaarrekening opstellen

Op basis van je administratie kan je boekhouder de periodieke cijfers en de jaarcijfers opstellen. Een jaarrekening is het jaarlijkse sluitstuk van de financiële administratie. De jaarrekening geeft inzicht in hoe een bedrijf het afgelopen jaar heeft gedraaid. Een accountant kan deze jaarrekening samenstellen, beoordelen of juist alleen maar controleren. Dit zijn gradaties in de zekerheid die de accountant bindt omtrent de juistheid van de jaarrekening. 

Jaarrekening belangrijk bij het maken van besluiten

De jaarrekening inclusief de verklaring van de accountant biedt een goede uitgangspositie, bijvoorbeeld bij de onderhandelingen over financieringen, maar, zoals gezegd, ook bij andere belangrijke bedrijfs besluiten die genomen moeten worden. Sommige instanties hechten veel waarde aan een door een onafhankelijke accountant opgestelde jaarrekening. Denk bijvoorbeeld aan leveranciers of kredietverlenende instanties als banken.

Bepalen van juiste beleid en strategie

Naast bovengenoemde punten is een accountant echter met nog veel meer zaken bezig.

Een accountant ondersteunt namelijk de ondernemer bij het bepalen van het juiste beleid en de strategie die daarbij past. Hij of zij geeft de financiële en fiscale consequenties van beleidskeuzes overzichtelijk weer. Voor een ondernemer is dat belangrijk. Zo kan je namelijk beoordelen hoe het bedrijf ervoor staat en of bijvoorbeeld een investering of de nieuw ingeslagen koers een verantwoorde is. Uiteindelijk kan een accountant natuurlijk niet verantwoordelijk worden gehouden voor de bedrijfskeuzes die worden gemaakt, dat ben jezelf, maar door de hulp van een accountant kan die afweging dus wel beter gemaakt worden.

Financieel-administratief advies

Een accountant biedt ook financieel-administratief advies, met name bij bijvoorbeeld een overname, een bedrijfsopvolging of de start, of beëindiging, van een bedrijf. Hij of zij voorziet de ondernemer van fiscale, economische, sociale en juridische adviezen. Met andere woorden: met het juiste accountantskantoor haal je ook een juridisch adviseur in huis die het hele fiscale en juridische deel gedekt hebben en weet je zeker dat je dit kunt gebruiken om in de toekomst de juiste afwegingen te kunnen maken. Daarnaast kan de accountant bijvoorbeeld managementondersteuning of advisering bij automatiseringsvraagstukken geven.

Vakkennis op peil houden

Na afronding van de opleiding en de praktijkstage is een accountant zeker niet klaar met studeren en zal hij zijn vakkennis op peil moeten houden. Een accountant is verplicht om zijn of haar kennis jaarlijks up-to-date te houden. Ieder jaar moet de accountant een vastgesteld aantal PE-punten halen (PE staat voor Permanente Educatie). Dit zorgt ervoor dat elke accountant altijd op de hoogte is van de actuele regels omtrent de zaken waar hij of zij zich mee bezig houdt.

Door admin