vr. apr 12th, 2024
huurrecht

Het is in verschillende situaties mogelijk om bij een verhuurder tijdelijk huurkorting aan te vragen. Deze regeling is ingegaan per april 2021 en er zijn diverse voorwaarden om aan te voldoen alvorens voor de huurkorting in aanmerking te komen. Het is echter mogelijk dat de verhuurder weigert om een huurkorting te verstrekken. In dat geval is het aan te raden om juridische stappen te zetten. Tomlow advocaten heeft ervaring op dit specifieke gebied.

Tijdelijke huurkorting

Het aanvragen van tijdelijke huurkorting is zowel mogelijk voor particulieren als voor bedrijven. De huurkorting is onder meer aan te vragen als de coronacrisis ertoe heeft geleid dat er sprake is van minder inkomsten en je als bedrijf de huur niet meer kan betalen. Ook een scheiding biedt de gelegenheid om een huurkorting bij de verhuurder aan te vragen. Dat geldt eveneens voor een verhuizing naar een woning met een hogere huur. In de meeste situaties is er echter sprake van het aanvragen van een huurkorting door bedrijven in verband met de coronacrisis.

Huurkorting aanvragen

Er gelden een aantal regels en voorwaarden ten aanzien van de huurkorting. Je vraagt de korting aan bij de verhuurder door middel van een brief of door een email te versturen. De huurkorting heeft een tijdelijk karakter van een maand tot maximaal drie jaar. Bij een overgang naar een nieuwe huur die duurder is, bestaat de mogelijkheid om te verzoeken de hogere huur in stappen door te voeren. Er is dan sprake van een zogenoemde gewenningsperiode voor de huur van maximaal drie jaar. Overigens is het ook mogelijk om met terugwerkende kracht om huurkorting te vragen.

Wat als de verhuurder geen huurkorting geeft?

Het is een ideale situatie als de verhuurder na aanvraag instemt met het geven van een tijdelijke huurkorting. Helaas gaan niet alle verhuurders daar zomaar in mee. Het is namelijk geen verplichting voor de verhuurder om in te stemmen met een korting op de huur. In dat geval is het verstandig om een specialist in huurrecht in te schakelen. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om een sommatiebrief naar de verhuurder te sturen. Blijft de huurkorting dan alsnog uit dan is een volgende stap het doen uitgaan van een dagvaarding, waarmee een gerechtelijke procedure is te starten. Er zijn al diverse rechtszaken gevoerd door onder meer horecazaken en winkels die door de coronacrisis te maken kregen met sluiting van het bedrijf. Zo hebben er meerdere rechters geoordeeld dat het niet redelijk is dat de huurder 100% opdraait voor de financiële gevolgen van het coronavirus. Een huurkorting van 50% is in meerdere rechtszaken dan ook als redelijk geacht.

Door admin