ma. jun 24th, 2024
geleden schade juridisch vergoed

Ongelukken liggen vaak in een klein hoekje op de loer. Dagelijks gebeuren in Nederland meerdere ongevallen waarbij mensen schade oplopen. Dat kan om materiële schade gaan maar ook om letselschade. U kunt bijvoorbeeld blijvend letsel overhouden aan een ongeval waaraan u zelf niet schuldig was. Wanneer er sprake is van blijvend letsel kunnen de medische kosten soms hoog oplopen. Iemand aansprakelijk stellen zorgt ervoor dat u zelf niet voor hoge kosten komt te staan. Aansprakelijkheidsstellingen kunnen zeer ingewikkelde zaken zijn die u vaak beter overlaat aan deskundigen. 

Degelijk bewijs onmisbaar bij aansprakelijkheidsstelling

Wanneer u schade heeft geleden door een verkeersongeval of een ongeluk op het werk en u bent daaraan zelf niet schuldig, weigert de tegenpartij soms toch de aansprakelijkheid te aanvaarden. In zo’n geval is het noodzakelijk dat u door middel van bewijs zoals foto’s of verklaringen van derden zoveel mogelijk bewijs verzameld. Ook foto’s gemaakt met mobiele telefoons worden gewoon geaccepteerd als bewijsmateriaal. Noteer namen en telefoonnummers van getuigen die het ongeval hebben zien gebeuren en doe aangifte bij de politie. Ook wanneer u na het ongeval een arts moet bezoeken is het aan te raden om alle lichamelijke en psychische gevolgen goed vast te leggen. Vervolgens is het belangrijk om alle geleden schade in kaart te brengen. Maak een lijst met daarop alle gemaakte kosten en vergeet daarbij niet de eventuele bijkomende kosten te vermelden zoals gederfde inkomsten of maatschappelijke hulp. Wanneer er sprake is van letselschade neemt u het beste een jurist in de arm om een vergoeding af te dwingen. Letselschade advocaat Amsterdam is zo’n jurist waar u in zo’n geval terecht kunt.

Voorbereiding aansprakelijkheidstelling

Iemand aansprakelijk stellen doet men middels een aangetekende brief. Die kunt u zelf versturen maar beter is het om daarvoor uw verzekeraar in te schakelen. De volgende punten moeten in elk geval aan de orde komen in de brief.

  • Alle schadeposten
  • Een duidelijke omschrijving van het ongeval
  • Eventueel toekomstige kosten i.v.m. het geleden letsel
  • Dat u de tegenpartij aansprakelijk stelt
  • Dat alle geleden schade door de tegenpartij moet worden vergoed

Uitzonderingen qua aansprakelijkheid

Niet iedereen kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor veroorzaakte ongevallen. Soms moeten anderen garant staan voor die persoon. In de Nederlandse wet is sprake van diverse uitzonderingen. Zo zijn kinderen meestal niet zelf aansprakelijk tot 14/16 jaar. Geestelijk gehandicapten zijn in veel gevallen ook niet zelf aansprakelijk te stellen. Hetzelfde geldt voor werknemers of iemand die in opdracht werkt. In deze gevallen zijn ouders, toezichthouders of chefs de aansprakelijke.

Door admin