ma. jun 24th, 2024
financieel-plan-opstellen

Ben je (aspirant) ondernemer en heb je plannen om je eigen onderneming starten te gaan? Dan moet je natuurlijk de sales en marketing goed organiseren. Het opstellen van een financieel plan is hierbij onmisbaar. Een eigen onderneming starten en daarbij het opstellen van een financieel plan overslaan, is vragen om problemen. En zonder een goed doordachte financiële planning kun je het ook wel vergeten bij investeerders en financiers. Maar hoe stel je op een slimme manier en financieel plan op? En wat zijn de belangrijkste aandachtspunten financieel plan?

De kern

Financiële plannen geven in de kern snel inzicht in de financiële mogelijkheden en onmogelijkheden van jouw onderneming. Een van de belangrijkste aandachtspunten financieel plan is om een helder financieel plaatje op te stellen over je vaste lasten & de kosten en baten van sales en marketing. Zo minimaliseer je de bedrijfsrisico’s. In het financiële plan worden vragen beantwoord als: welke startkapitaal heb ik nodig voor mijn bedrijf? Hoe regel ik de financiering van grote investeringen in de beginfase? Hoe hoog zijn mijn vaste lasten en waaruit bestaan deze (denk hierbij aan de aankoop of huur van een bedrijfspand, energiekosten en eventuele personeelskosten)?

aandachtspunten-financieel-plan

Vier deelbegrotingen

Bij het opstellen van een financieel plan wordt een verdeling gemaakt in vier thema’s, namelijk een investeringsbegroting, een financieringsbegroting, een exploitatiebegroting en een liquidatiebegroting. Onder de investeringsbegroting wordt het startkapitaal verstaan dat je nodig hebt om morgen een onderneming te kunnen starten. Hiertoe behoren apparatuur, machines, eventuele bedrijfsbusjes en andere bedrijfsmiddelen die je op korte termijn of langere termijn nodig hebt. De financieringsbegroting heeft betrekking op hoe je de investeringen voor de opstart gaat bekostigen. Dit kan op uiteenlopende manieren, zoals het inzetten van (een deel van je) eigen vermogen, het aangaan van een lening via een bank of financier of via geld dat je via investeerders krijgt. Ten derde dient de exploitatiebegroting uitgewerkt te worden. Dit is een cruciaal onderdeel van het financiële plan. In deze begroting vermeld je de verwachte kosten, zoals de kosten van sales en marketing, huurkosten, et cetera, en ook de verwachte inkomsten over een tijdbestek van drie tot vier jaar. Ten slotte is er nog de liquidatiebegroting. Hierin wordt onderbouwd hoe ervoor gezorgd gaat worden dat er altijd voldoende geld in kas is om aan terugkerende financiële verplichtingen te voldoen.

Ondersteuning

Kom je er zelf niet uit, schakel dan de hulp in van een financieel adviseur in. Hij of zij helpt je dan alle aandachtspunten financieel plan goed te verwerken in een overzichtelijk document.

Door admin