wo. mei 22nd, 2024
tips-voor-een-succesvolle-reorganisatie

Reorganiseren neemt veelvuldig de nodige spanningen mee binnen een organisatie. Vaak komt dit voort uit onvoldoende betrokkenheid richting de medewerkers. Het draagvlak onder het personeel zakt vanwege deze reden door een ondergrens. Overhaaste beslissingen worden doorgevoerd zonder dat deze grondig worden geanalyseerd en onderbouwd. Plannen, die veelal door ingehuurde adviseurs worden opgesteld, verdwijnen ergens in de la. Naast dat dit onnodige uitgaven met zich meebrengt levert dit geen bijdrage aan het begrip binnen de organisatie. Hieronder vindt u tips voor een succesvolle reorganisatie

samenwerken-reorganisatie

Zorg voor betrokkenheid

Voor het succesvol begeleiden van een reorganisatie is samenwerken doorslaggevend. Om dit te bereiken is het ontzettend belangrijk om medewerkers er vanaf het begin stadium bij te betrekken. Bespreek de plannen die zijn gemaakt en geef het personeel de kans om hun visie hierover uit te spreken. Op deze wijze zal iedereen meebewegen in plaats van tegen. Zorg ervoor dat het verhaal omtrent de reorganisatie goed in elkaar steekt, denk na over de aanleiding, de doelstelling en het type reorganisatie. Onkunde zal worden afgestraft.

Financieel plan opstellen

Een reorganisatie kan voortkomen uit diverse oorzaken, maar het is noodzakelijk om ten alle tijden het financiële aspect overzichtelijk te houden. Creëer daarom een financieel plan, zodat alle financiële aspecten omtrent de reorganisatie gedetailleerd benoemd kunnen worden. Een plan, dat inzicht biedt, helpt bij het maken van doordachte keuzes en het onderbouwen hiervan richting alle stakeholders.

Externe bedrijven

In veel gevallen bevat een reorganisatie een arsenaal aan diverse taken die normaliter niet in de standaard werkzaamheden vallen. Het kan een weloverwogen keuze zijn om te kijken naar externe partijen die hierbij kunnen helpen. De bedrijven die hiervoor hun diensten aanbieden, hebben van reorganiseren hun werk gemaakt. Door deze expertise in huis te halen, voorkom je vervelende verrassingen, deze worden veelal op voorhand afgevangen. De kosten van deze diensten, worden in veelvoud terugverdiend.

Extra tips voor een succesvolle reorganisatie

Naast samenwerken, zijn er nog een paar cruciale factoren waar op gelet dient te worden:

  • Communiceren – Dit is de sleutel voor het bouwen van draagvlak. Start met communiceren in het beginstadium en vergeet dit zeker niet te doen tijdens de reorganisatie. Niemand houdt van onduidelijkheid.
  • Communicatieplan – Goed communiceren werkt niet zonder een communicatieplan. Ondanks dat dit één van de vele plannen is die geschreven dient te worden, is deze heel belangrijk.
  • Personele consequenties – Als er grote wijzigingen aankomen in het personeelsbestand is het aan te raden een HR adviesbureau te zoeken.

Door admin